גל שרטוב - עורך דין פלילי ותעבורה

פרסום, קידום ובניית אתרים

פרסומים ומאמרים

שימוש המשטרה במדובבים - סכנה להרשעת שווא

שימוש במדובבים במהלך חקירה

ככלל, הפסיקה וההלכות קובעות שהסתייעות במדובבים על מנת להציל מפי חשוד דברים שאותם הסתיר בחקירתו, הינה תחבולה לגיטימית, בבחינת הכרח בל-יגונה הנדרש לצורך לחימה יעילה בפשיעה

השימוש במדובבים הוא כשלעצמו, אין בו אפוא כדי להפר,בהכרח, את זכותו של החשוד לאי הפללה עצמית והוא אינו מוביל אוטומטית לפסילת קבילותה של ההודאה.

אולם, על מנת שהודאה אותה מסר הנאשם בפני המדובב תהא קבילה, יש להציג עדות בדבר הנסיבות שבהן ניתנה ועל בית המשפט להשתכנע כי היא נמסרה "חופשית ומרצון", כמצוות סעיף 12 לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971, וכן עליו להשתכנע כי לא נפגעה זכותו של החשוד להליך הוגן
לדוגמא מקרה יששככרוב המוכר.
משעברה ההודאה את "מחסום" הקבילות, ניתן לבסס הרשעה על-פיה אם היא עומדת במבחן סימני האמת הפנימיים של ההודאה ("המבחן הפנימי") וככל שקיים "דבר מה נוסף" לאימות תוכנה ("המבחן החיצוני")

בבואו לבחון את משקלה של הודאה שנמסרה בפני מדובב, על בית המשפט ליתן דעתו לכך שלעתים קרובות סוכנים משטרתיים אינם אלא עבריינים המבקשים לקנות את חירותם או לקבל טובות הנאה תמורת פעילותם ועל רקע זה מחויב בית המשפט להעריך בזהירות ובקפידה את דברי המדובב, ולהיות ער לחשש כי "המדובב, בלהטו לזכות בהטבות שהובטחו לו, לא יהסס להפליל גם את מי שלא חטא..."

קושי זה העלול להתעורר באשר למהימנות דבריו של המדובב, יש לו ברוב המקרים פתרון יעיל ופשוט, משום שהשיחות שהוא מקיים עם החשוד מתועדות בהקלטה ולעתים גם בצילום, ומשום ש"השליטה על העזרים הטכניים מצויה בידי המפעיל ולא בידי המדובב, כך שמזה האחרון נשללת היכולת 'לעצב' את הדברים המושמעים ולתת להם גוון ככל שיעלה על רוחו"

דא עקא, ישנם מקרים בהם מסיבה כלשהי השיחה בין המדובב לנאשם אינה מוקלטת כראוי או אינה מוקלטת במלואה, ובאותם המקרים נשמט מידי בית המשפט אותו הכלי האובייקטיבי (ההקלטה והתמלול) המסייע בידו לבחון את קבילות ההודיה שמסר הנאשם בפני המדובב ואת משקלה.
במצב דברים זה נדרש בית המשפט להסתמך על עדותו של המדובב בלבד באשר לדברים שנאמרו לו על ידי הנאשם ומן הטעמים שמנינו לעיל, עליו לעשות כן בקפידה יתירה ובמשנה זהירות. ככל הניתן, ראוי כי בית המשפט יתור במקרה כזה אחר "סימני אמת" חיצוניים שיהיה בהם כדי לתמוך בעדות המדובב ולאשש אותה. ואכן, לא אחת סבר בית המשפט כי אין להסתמך על עדותו של מדובב בנסיבות שבהן לא נתמכו דבריו בתיעוד מוקלט מסיבה כזו או אחרת

במקרים אחרים נעזר בית המשפט כאמור בראיות חיצוניות אשר אימתו את עדותו של המדובב או בפרטים מוכמנים שמסר.

ובמקרה אחד נסמך בית המשפט על כך שדברי המדובב בעדותו לגבי השיחה עם הנאשם תאמו במידה רבה את הדברים שכן הוקלטו, כאשר המדובב לא יכול היה לדעת אילו דברים אכן נקלטו במכשיר.

עכשיו, אני רוצה לשתף מנסיוני – אני התחלתי למי שלא יודע את דרכי בפרקליטות מחוז דרום, בהמשך התגייסתי למשטרת ישראל, שימשתי במגוון תפקידים כגון ראש לשכת תביעות, אבל לענייננו אני רוצה דווקא לדבר על התקופה ששימשתי כראש לשכת חקירות, ראש צח"מ, קצין נוער וכו' – במסגרת התפקידים הללו יצא לי לא אחת להפעיל מדובבים, לא כ"מפעיל" אלא כאחראי על החקירה, שסבור שבתיק מסויים, יש צורך והגיעה העת להשתמש בכלי הזה.

לדוגמא, טיפלתי בחשד לרצח, חבר להקת פור יו שנמצא בטיילת בנסיבות מאד מוזרות, אני הייתי ראש הצח"מ, ולאחר כשבועיים של חקירה והארכות מעצר של 3 חשודים, החלטתי שאין מנוס אלא להכניס לחקירה מדובב, הבאנו מדובב, שוטר מהצפון שהובא במיוחד, בחור שלא מוכר באזורנו.
בוצע תכנון מוקפד, יצירת תשריט ודמות, אסטרטגית חקירה, תכנון תרגילי חקירה – כאשר מדובר במדובב שוטר, העניין נקי יחסית, עוד מעט אתן דוגמא אחרת ותבינו את ההבדל התהומי.

לעומת זאת, בתיק אחר, נעשה שימוש במדובב עבריין – מדובב קבוע שעובד שנים עם המשטרה, בעל "רזומה" מרשים של "פענוחים", מדובר בעבריין נאלח, מניפולטיבי, מסוכסך עם חצי עולם, מסתובב כל הזמן מלווה במבטים של עבריינים שחשדניים כלפיו, הוא בעל השפעה באגף, סוג של "מקורב" לא מובן, בעל יכולת השפעה והשגת הטבות, מושגח ע"י הקמ"ן , לעיתים גם בעצמו מסוכסך עם המפעילים, עם המשטרה שמשתמשת בו, לעיתים מתוסכל, יש מערכת יחסים מאד מורכבת איתו, מצד אחד צריכים אותו מצד שני רוצים לא לתת לו להרים ראש ולתפוס תחת, מפחדים שיעזוב, שידבר, שיחשוף שיטות וכו' שיעשה בושות, שיהרוס תיקים שבהם פעל והביא לפיצוחים – הוא יעשה הכל להשיג את מטרתו ולא יבחל בשום דבר – בכל זאת עבריין שחי את החיים האלה כבר שנים רבות והכי חשוב – מתפרנס מכך.
ההצלחה שלו, היא ההצלחה של החוקרים, אבל היא גם המקור להמשך הפעלתו.

הוא יעשה הכל מקבל כסף ועוד מלא דסרים תנאים העברות חופשות מנוסה חלקלק חתול רחוב מכיר אנשים מקבל מידע מהחוקרים שיעזור לו עוד יותר כמו רגישוויות נסיבות אישיות

הוא מכיר את התאים יודע איפה שומעים ורואים ואיפה לא ועשוי לבצע מניפולציות מכוונות, הכל בכדי להשיג את מבוקשו - הפללת האובייקט.

מדובב באופן מובנה הינו אדם לא אמין בעליל, גם המפעיל שלו יודע ומבין זאת.

לוקח למדובב זמן לבסס אמון עם החשוד, לעיתים ימים מספר, היו מקרים שמדובבים סיפקו סמים, איימו על חשודים, הובילו  במניפולציות לשתף ולספר פרטים שעלולים לגרום לאדם להפליל את עצמו, לא בהכרח מאחר ואכן ביצע את המעשים. מכאן המרחק להרשעת שווה קצרה מאד.

לא מזמן נחשפה פרשה של מקרה איומים על קטין, כאשר שוטרים שהתחזו לעבריינים מפחידים שהו איתו בתא וממש איימו עליו והפעילו עליו מכבש לחצים בלתי חוקי.

המדובב מחויב להצלחה זו הפרנסה שלו זה המוניטין שלו.

זיהום החקירה

חוסר בתיעוד השיחות וההכנות לדיבוב – כל מה שאחורי הקלעים, לעיתים לא מתועד ופותח פתח לזיהום החקירה.
מדובב לא נוחת סתם מהשמים לדיבוב, צריך להכין אותו, לספר לו על הנחקר, לתאם דמות, סיפור כיסוי, טקטיקות, מי שומר שלא נותנים לו פרטים על החקירה, שלא נפלטים פחמ"ים מהזירה, הרי גם למשטרה וגם למדובב יש אינטרס משותף – והכי בעייתי המצב שיוצאים מנקודת הנחה שהחשוד אשם – ולכן כביכול הכל מותר.

בתי המשפט נוטים להאמין למשטרה, יש חזקת התקינות המנהלית, יוצאים מנקודת הנחה שהמשטרה לא תחרוג בעצמה ואף תדאג לוודא שהמדובב שהיא מפעילה ישמור על הכללים. הביקורת השיפוטית מוגבלת מאד כי הרבה נשאר בתחום האפור

לחשוד יש הרבה זכויות – זכות השתיקה, הזכות שלא להפליל את עצמו הזכות לקבלת ייעוץ משפטי – כל אלה נעלמים בשעה שמתבצע דיבוב – החשוד עשוי לגלות למדובב מחשבות שאפילו לעו"ד שלו הוא לא סיפר, אם הוא יחשוב שהוא חבר שלו, או שיכול לעזור לו, הוא עלול לאמר דברים שלא באמת מתכוון אליהם, אם הוא מאויים ומרגיש שהמדובב עבריין מסוכן הוא עלול לאמר דברים כדי להתחבב, כדי להתרברב, אפילו סתם כדי שלא יחשדו בו – וזה כבר מאד מסוכן !!!

הבסיס לקבלת הודאת חשוד ברגיל כראיה קבילה יש לה הרבה מגבלות – היא צריכה להיות חופשית ומרצון – בשעת דיבוב זה בדר"כ לא ככה !!!

כאשר חשבו שלשוטרי תנועה יש הקצאה – חובה או תחרות להביא מה שיותר דוחות – מיד חשדו בהם שהם ממציאים וטופלים האשמות שווא כדי להתקדם ולהאדיר את עצמם בפני המפקדים, לאורך השנים היו רכזי מודיעין ששיבשו ידיעות מודיעיניות כדי להפליל אנשים כדי להביא לפיצוחים ותוצאות כדי להתקדם וכו' – תארו לכם מה עלול לקרות כאשר מדובר בעבריין שאין לו ערכים, אין לו מחויבות לחוק, לכללים, הוא לא רואה אף אחד ממטר – הוא מבחינתו יעשה הכל לגרום לבן אדם להודות ברצח ארלוזרוב - כי זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לו, לפרנסה שלו ולמוניטין שלו מול החוקרים שיביא לו את ה"עבודה" הבאה...

עו"ד גל שר טוב, עורך דין פלילי ותעבורה, מזה כ-24 שנה, הינו יוצא פרקליטות ושימש בעבר כראש לשכת תביעות וכראש לשכת חקירות במשטרה.

 
חזרה לכל המאמרים

מאמרים נוספים

רשום כתובת אימייל או מספר פלאפון לחזרה
ההודעה נמסרה ,נחזור אליך בהקדם האפשרי

ליעוץ ופרטים נוספים השאירו פרטים
או התקשרו 050-9706565

המלצות מלקוחות

עו"ד גל שרטוב עו"ד רציני משכמו ומעלה, מקצועי ואמין לוקח ברצינות את העסק ויודע לשים לב לפרטים הקטנים ששם נופלים. אני ממליץ!!!
ארז
עו"ד מקצועי אבל יותר מכל בן אדם. עוזר תומך ומכווין ובעיקר מכיר את החוק והמערכות
אילן
עו"ד גל שר טוב קודם כל אדם טוב! אני עובדת עם המון נותני שירות ואין ספק שגל נתן את השירות המצופה מעורך דין בתחומו: מקצועיות, ידע וחתירה לסגירה של הדברים על הצד הטוב ביותר. יישר כח!
יעל

למה לבחור בעו"ד שר טוב?

עו"ד פלילי משנת 1997 ניסיון באלפי תיקים פליליים
יוצא פרקליטות, לשעבר ראש לשכת תביעות וראש לשכת חקירות מרחבי במשטרת ישראל,מכיר את עבודת המשטרה "מבפנים"
הקשבה, תמיכה וליווי אישי בתהליך רגשי מורכב וקשה
מאות המלצות אישיות ואותנטיות מלקוחות.
יו"ר (משותף) ועדת שב"ס ומשטרה ובעבר יו"ר (משותף) של הועדה לעניינים פליליים במחוז מרכז לשכת עורכי הדין
בעל מחשבה חדה ותמיד מחוץ לקופסא

כתבות בתקשורת