היתרונות והחסרונות של עסקת ..
מחקרים מראים שבישראל קרוב ל-80 אחוז מההכרעות בתיקים פליליים המובאים לפתחו של בית המשפט המחוזי מסתיימים בהסדרי טיעון. לכן, וודאי יצא לכם לשמוע לא אחת את הביטוי "עסקת טיעון" (או הסדר טיעון) בחדשות הטלוויזיה או בעיתונים, היות שמדובר בפרקטיקה מקובלת המתבצעת במסגרת המשפט הפלילי.

היתרונות והחסרונות של עסקת טיעון

עסקת טיעון היא הסכם בין התביעה/פרקליטות לבין הנאשם ובא כוחו במסגרתו מוותרת התביעה על חלק מהאישומים שהיא מייחסת לנאשם או מתחייבת להמיר אישום חמור באישום קל יותר, ובתמורה הנאשם מסכים להודות בעובדות המיוחסות לו ושיש בהן כדי להרשיע אותו. עסקת טיעון היא למעשה כמו פשרה, אסטרטגיה המקובלת במשפט האזרחי. ישנם שלושה סוגים שונים של עסקאות טיעון הנבדלות זו מזו מבחינת הנושא שסביבו נעשה ההסדר: עסקת טיעון יכולה להיעשות בנוגע לעובדות המופיעות בכתב האישום, בנוגע לעונש שיקבל הנאשם או בנוגע לעבירות המיוחסות לו.

היתרונות המרכזיים של עסקת טיעון

עסקת טיעון טומנת בחובה יתרונות עבור שני הצדדים, כלומר עבור המאשימה ועבור הנאשם, כאחד, היות שהיא מאפשרת לשניהם להסכים, מראש, על תוצאותיו של המשפט הפלילי, מבלי לקיים אותו במלואו.
מבחינת הנאשם, עסקה כזו מאפשרת לחסוך את כל תהליך ניהול המשפט, תהליך שפירושו זמן רב (לפעמים, חסכון של שנה-שנתיים) וכסף.
בנוסף, יכול הנאשם, באמצעות העסקה, להימנע מריצוי עונש של מאסר בפועל (או לרצות עונש קל יותר מזה שהוא יכול היה לקבל) וליהנות מוודאות, שהיא אלמנט חשוב אשר אינו מוחשי כאשר נכנסים להליך משפטי. מיותר לציין, שחוסר וודאות היא מהמצבים הכי קשים ומאתגרים להתמודדות, ובכך שהנאשם חוסך לעצמו את הסיטואציה הזו – הוא מרוויח שקט נפשי

התביעה, מצידה, גם היא מקבלת וודאות, את הוודאות שבהרשעת הנאשם. הליך משפטי יכול להוביל לכך שהנאשם יימצא זכאי, אך באמצעות עסקת הטיעון מבטיחה לעצמה הפרקליטות את הרשעתו של הנאשם. כמו כן, בחלק מהמקרים, התביעה מקבלת וודאות של עונש מינימום מסויים (עבודות שירות או מאסר בפועל מינימאלי).
כאשר מדובר בעבירות מין, עסקת טיעון טומנת בחובה יתרון גם עבור הצד השלישי, הקורבן, היות שהיא חוסכת לו את הצורך במתן עדות בבית המשפט, תהליך שעבור קורבן של עבירת מין הוא כואב, מעייף, מתסכל וקשה מנשוא. חשוב לציין, שעסקת הטיעון מקפלת בחובה יתרון גדול גם למערכת המשפטית הסובלת מהעדר תקנים של שופטים וממחסור בתקציבים, היות שהיא מייתרת את שמיעת הראיות בתיק, שהיא גוזלת הזמן העיקרי בתיק.

עסקת טיעון חייבת לקבל  את אישורו של בית המשפט כדי להיכנס לתוקף

חשוב להבין, שגם כאשר שני הצדדים מסכימים על עסקת הטיעון, היא עדיין צריכה לעבור את אישורו של בית המשפט. על אף שלרוב בית המשפט מקבל את עסקת הטיעון, במקרים חריגים, כאשר האינטרס הציבורי אינו יכול "לחיות בשלום" עם ההסדר (שילוב של עונש קל מדי עם עבירה חמורה מדי, ללא נימוקים ראויים לכך ע"י הצדדים) – בית המשפט לא יכבד את ההסדר ועשוי לחרוג ממנו (וגם אז-ביהמ"ש לא יטיל את העונש הראוי, לדעתו, אלא עונש ביניים). מקרים אלה הם נדירים ביותר וחלק נכבד מהם מתהפכים בערעור שמגיש הנאשם לערכאת הערעור.

  
היתרונות והחסרונות של עסקת טיעון
מחקרים מראים שבישראל קרוב ל-80 אחוז מההכרעות בתיקים פליליים המובאים לפתחו של בית המשפט המחוזי מסתיימים בהסדרי טיעון. לכן, וודאי יצא לכם לשמוע לא אחת את הביטוי "עסקת טיעון" (או הסדר טיעון) בחדשות הטלוויזיה או בעיתונים, היות שמדובר בפרקטיקה מקובלת המתבצעת במסגרת המשפט הפלילי.

היתרונות והחסרונות של עסקת טיעון

עסקת טיעון היא הסכם בין התביעה/פרקליטות לבין הנאשם ובא כוחו במסגרתו מוותרת התביעה על חלק מהאישומים שהיא מייחסת לנאשם או מתחייבת להמיר אישום חמור באישום קל יותר, ובתמורה הנאשם מסכים להודות בעובדות המיוחסות לו ושיש בהן כדי להרשיע אותו. עסקת טיעון היא למעשה כמו פשרה, אסטרטגיה המקובלת במשפט האזרחי. ישנם שלושה סוגים שונים של עסקאות טיעון הנבדלות זו מזו מבחינת הנושא שסביבו נעשה ההסדר: עסקת טיעון יכולה להיעשות בנוגע לעובדות המופיעות בכתב האישום, בנוגע לעונש שיקבל הנאשם או בנוגע לעבירות המיוחסות לו.

היתרונות המרכזיים של עסקת טיעון

עסקת טיעון טומנת בחובה יתרונות עבור שני הצדדים, כלומר עבור המאשימה ועבור הנאשם, כאחד, היות שהיא מאפשרת לשניהם להסכים, מראש, על תוצאותיו של המשפט הפלילי, מבלי לקיים אותו במלואו.
מבחינת הנאשם, עסקה כזו מאפשרת לחסוך את כל תהליך ניהול המשפט, תהליך שפירושו זמן רב (לפעמים, חסכון של שנה-שנתיים) וכסף.
בנוסף, יכול הנאשם, באמצעות העסקה, להימנע מריצוי עונש של מאסר בפועל (או לרצות עונש קל יותר מזה שהוא יכול היה לקבל) וליהנות מוודאות, שהיא אלמנט חשוב אשר אינו מוחשי כאשר נכנסים להליך משפטי. מיותר לציין, שחוסר וודאות היא מהמצבים הכי קשים ומאתגרים להתמודדות, ובכך שהנאשם חוסך לעצמו את הסיטואציה הזו – הוא מרוויח שקט נפשי

התביעה, מצידה, גם היא מקבלת וודאות, את הוודאות שבהרשעת הנאשם. הליך משפטי יכול להוביל לכך שהנאשם יימצא זכאי, אך באמצעות עסקת הטיעון מבטיחה לעצמה הפרקליטות את הרשעתו של הנאשם. כמו כן, בחלק מהמקרים, התביעה מקבלת וודאות של עונש מינימום מסויים (עבודות שירות או מאסר בפועל מינימאלי).
כאשר מדובר בעבירות מין, עסקת טיעון טומנת בחובה יתרון גם עבור הצד השלישי, הקורבן, היות שהיא חוסכת לו את הצורך במתן עדות בבית המשפט, תהליך שעבור קורבן של עבירת מין הוא כואב, מעייף, מתסכל וקשה מנשוא. חשוב לציין, שעסקת הטיעון מקפלת בחובה יתרון גדול גם למערכת המשפטית הסובלת מהעדר תקנים של שופטים וממחסור בתקציבים, היות שהיא מייתרת את שמיעת הראיות בתיק, שהיא גוזלת הזמן העיקרי בתיק.

עסקת טיעון חייבת לקבל  את אישורו של בית המשפט כדי להיכנס לתוקף

חשוב להבין, שגם כאשר שני הצדדים מסכימים על עסקת הטיעון, היא עדיין צריכה לעבור את אישורו של בית המשפט. על אף שלרוב בית המשפט מקבל את עסקת הטיעון, במקרים חריגים, כאשר האינטרס הציבורי אינו יכול "לחיות בשלום" עם ההסדר (שילוב של עונש קל מדי עם עבירה חמורה מדי, ללא נימוקים ראויים לכך ע"י הצדדים) – בית המשפט לא יכבד את ההסדר ועשוי לחרוג ממנו (וגם אז-ביהמ"ש לא יטיל את העונש הראוי, לדעתו, אלא עונש ביניים). מקרים אלה הם נדירים ביותר וחלק נכבד מהם מתהפכים בערעור שמגיש הנאשם לערכאת הערעור.
`
  
היתרונות והחסרונות בעסקת טיעון
מחקרים מראים שבישראל קרוב
ל-80 אחוז מההכרעות בתיקים פליליים המובאים לפתחו של בית המשפט המחוזי מסתיימים בהסדרי טיעון. לכן, וודאי יצא לכם לשמוע לא אחת ...
קרא עוד ..
  
סגירת תיק פלילי בהסדר מותנה
בעת שאדם פרטי או תאגיד גדול
הסכימו להודות בעובדות של העבירה המיוחסת להם, תוך שהם הסכימו לקבל עליהם תנאים שהוצגו בפניהם במסגרת הסכם ידוע מראש ...
קרא עוד ..
  
מחיקת רישום פלילי ללא הרשעה
אנשים המחזיקים ברישום פלילי,
עושים כל שהם יכולים על מנת לקדם את מחיקתו. הרישום הפלילי במידה רבה הינו כתם שמקשה המון פעמים על אלו המחזיקים ...
קרא עוד ..
  
לקוחות ממליצים
 • " אנושי, מקצועי ותותח. זמין תמיד עבורנו, נלחם על כל לקוח ומביא תוצאות מדהימות! "
  מאת : יעל בתאריך 29/08/2018
 • " תודה לעו"ד שרטוב על שרות מקצועי וישר לא האמנתי שאפשר למחוק כתב אישום אחרי שהמשטרה מגישה הציל לי את החיים. "
  מאת : אילן בתאריך 23/04/2017
 • " תודה מקרב לב לעורך דין גל שרטוב על הייעוץ וההכוונה. חשבתי שאזדקק לשרותיו אבל הוא פתר לי שאלה שהטרידה אותי בשיחת טלפון וללא עלות. שאפו "
  מאת : יוסי בתאריך 13/02/2017
 • " עורך דין מקצועי מהשורה הראשונה של עורכי הדין! עזר לי מאוד בסבלנות רבה. "
  מאת : Rena בתאריך 18/11/2018
 • " פניתי לעוד' שר-טוב שייצג אותי בבית משפט לתעבורה על עבירת מהירות ולאחר טיפול אישי שלו אני מבקש להודות לו על כל המעטפת שקיבלתי ממנו מאז קבלת הדוח ועד יום המשפט "
  מאת : Yossi בתאריך 18/11/2018
 • " עו״ד גל שרטוב עזר לנו מאד עם דוחות תנועה ושלילת רשיון שהיו גורמות לבן זוגי אי יכולת לעבוד. בעזרת גל שרטוב הרשיון לא נשלל ! והדוחות הוסבו. כל מה שחיפשתי בעורך דין מצאתי בגל שרטוב . "
  מאת : אפרת בתאריך 25/11/2018
  
צור קשר

רשום את הפרטים שלך ,ואנחנו נחזור אליך בהקדם :


או חייג 050-9706565

כל הזכויות שמורות לגל שר טוב- משרד עורכי דין, מובהר בזאת, כי זכות השימוש במידע הינה למשתמש בלבד וכי אין המשתמש רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע, שלא בתמורה, לצד ג' כלשהו.
כל העתקה, הפצה, משלוח, שידור, או פרסום, של מידע המאוחסן באתר שלא הותר במפורש אסור, אלא אם נתנה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב.
המידע באתר אינו מהווה או מחליף חוו"ד / יעוץ משפטי.

יעוץ מקצועי ודיסקרטי 24 שעות


משרדנו זמין עבורך בכל שעה להתייעצות ראשונית ללא התחייבות תוך שמירה על סודיות מלאה.
צור קשר