עבירות סמים

עבירות סמים

הואשמת בעבירת סמים ,מה עושים?

במידה ואת או אתה מואשמים בעבירת סמים, חשוב שתדעו דבר ראשון שמדובר בעבירה פלילית עם עונשים חמורים בחוק. לכן, הכלל הראשון הוא ליצור קשר ולהתייעץ עם עורך דין פלילי עבירות סמים מומלץ, מהר ככל שניתן. עורך דין עבירת סמים מנוסה, שילווה אותך באופן אישי ויעזור לך להתמודד מול גורמי אכיפת החוק, באופן שקול ומקצועי. בכל מקרה, יש להימנע ממתן הודאה או הצהרה שלא לצורך, שעשויה לגרום לכם נזק בהמשך. עורך דין פלילי עבירת סמים, מכיר את התהליכים הקבועים בחוק, ויוודא שהתנהלות המשטרה נעשית בהתאם לנדרש, כך שלא ייעשה דבר שלא לצורך או בניגוד להנחיות.

הרשות המחוקקת במדינת ישראל מצאה לנכון לחלק את עבירות הסמים למספר עבירות נפרדות – בהתאם לסוג העבירה ולדרגת חומרתה. כך למשל, עבירות כמו סחר בסמים או תיווך בסמים נחשבות לעבירות פליליות חמורות הגוררות בעקבותיהן הטלת עונשי מאסר בפועל, לתקופה משמעותית.עורך דין פלילי עבירת סמים

החזקת סמים לשימוש עצמי

לפי פקודת הסמים, יש הבדל בין החזקה של סם למטרת שימוש עצמי והחזקה בכמות רבה של סמים שלא למטרת שימוש עצמי. כאשר משווים בין שני המצבים הללו, ניתן לראות שהעונש בגין שימוש עצמי קל יותר מאשר העונש בגין החזקת כמות גדולה שלא למטרת שימוש עצמי.
חשוב לציין שלמרות שחל שינוי בחוק נגד אנשים שצורכים קנאביס, לא חל שינוי בפקודת הסמים, כך שעדיין חל איסור על הפקה, סחר, ייצור, החזקה ושימוש בסמים שכלולים ברשימת הסמים המסוכנים ויש להדגיש שהרשימה כוללת גם חשיש וקנאביס שנחשבים לסמים קלים.
אחת הטענות הנפוצות בקרב חשודים ונאשמים בעבירות של החזקת סמים היא "שימוש עצמי". טענה כי הסמים לא היו מיועדים לסחר אלא לצריכה עצמית בלבד. שימו לב, למרות שפקודת הסמים המסוכנים מכירה בשימוש עצמי, אם השימוש לא היה מותר, מדובר בעבירה פלילית לכל דבר ועניין. הוכחת צריכה עצמית היא משימה קשה ככל שכמות הסמים שנתפסה היא גדולה יותר.
נטל ההוכחה במקרה כזה מוטל על הנאשם, ועל מנת לעמוד בו יש לסתור את "חזקת הכמות". לדוגמה, על ידי פרמטרים כמו תדירות שימוש, מקורות מימון, אופן החזקת הסמים ונסיבות נוספות שרלבנטיות למקרה הספציפי. יודגש שגם אם הנאשם מצליח להוכיח את הצריכה העצמית הוא איננו חומק מההליך הפלילי. העבירה שבה הוא יורשע תהיה "החזקת סמים לצריכה עצמית" ולא "החזקת סמים שלא לצריכה עצמית". המשמעות באה לידי ביטוי בעיקר בעונש על החזקת סמים לאחר ההרשעה.

מהם העונשים בגין החזקה בסם שלא לשימוש עצמי והחזקה בסם לצורך שימוש עצמי?

במידה שאדם החזיק בסם שלא למטרת צריכה עצמית, עשוי עונשו לעמוד על 20 שנות מאסר. בניגוד לכך מה העונש על שימוש עצמי בסמים? במידה שאדם החזיק בסם לצורך שימוש עצמי, הוא עשוי לקבל עונש של 3 שנות מאסר. יש לציין שמדובר על העונשים המרביים.

פעמים רבות בהן אדם מואשם בהחזקה למטרת שימוש עצמי, לא יוטל עליו עונש מרבי, אלא עונש מקל. לפעמים ההרשעה אפילו מבוטלת. ההרשעה עשויה להתבטל במקרה שהיא גורמת לנזק עצום למואשם ועשויה לפגוע קשות בתהליך השיקום שהוא עובר ובעבודתו. מעבר לכך, לפעמים התיק נסגר במשטרה ללא כתב אישום. יחד עם זאת, ישנם מקרים בהם נשאר רישום פלילי.

מהי החזקת סמים ומה העונש על החזקת סמים?

המסגרת הנורמטיבית לגבי החזקת סמים מצויה בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973. סעיף 7(א) לפקודה קובע כי אדם לא יחזיק סם מסוכן, ולא יעשה שימוש בסם מסוכן, אלא אם הדבר הותר בפקודה, בתקנותיה או לפי רישיון. מהו סם מסוכן? ובכן, רשימת הסמים המסוכנים מפורטת בתוספת הראשונה לפקודה לצד כמות רלבנטית לכל סם. שימו לב, החזקת סמים לא חייבת להיות ברשות האדם. על פי הפקודה, ניתן לפתוח בהליכים פליליים על בסיס עבירה זו גם אם הסמים של החשוד/הנאשם הוחזקו אצל אדם אחר (ואפילו ללא ידיעתו). פקודת הסמים מוסיפה וקובעת שהחזקה יכולה להיות גם מצב שבו הסמים נמצאו במקום אחר וגם אם מקום זה איננו ברשות, בהשגחה או נתון לפיקוח אדם. במילים פשוטות, החזקת סמים היא עבירה רחבה ביותר לפי החוק הישראלי. כל עוד החשוד/הנאשם לא עומד בתנאי ההחזקה או השימוש המותרים (סעיפים 11 ו-12 לפקודה), הוא עלול להתמודד עם פתיחת תיק פלילי והגשת כתב אישום. תיק סמים הוא תיק בעל השלכות קשות לעתיד. יש בו כדי להכתים לא רק סוחר סמים מדופלם אלא גם אדם נורמטיבי וצעיר שבסך הכל רכש קצת מריחואנה לשימוש עצמי ביחד עם חבריו.

האם יש משמעות לסוג הסם?

אחת התפיסות הידועות לגבי סמים היא חלוקה בין "סמים קלים" (מריחואנה וחשיש) ל"סמים קשים" (הרואין, קוקאין וכו'). בעניין זה, חשוב להדגיש כי פקודת הסמים איננה מתייחסת לחלוקה הנ"ל. מבחינת החוק היבש, החזקת סמים היא החזקת סמים, לא משנה הסוג.
כלומר, זה לא משנה אלו חומרים מסוכנים הוחזקו בפועל ואם תרצו – דין "סטלן" כדין "נרקומן". עם זאת, בפרקטיקה, כאשר אדם מתמודד עם כתב אישום בגין החזקת סמים, יש משמעות לסוג הסם שנתפס. בעיקר בעת מתן גזר דין לאחר הרשעה אך לעיתים גם במשפט עצמו ולפניו.

לא אחת, אם מדובר על סמים "קלים" ועבירת סמים ראשונה, ייתכן והתביעה אף תימנע מהגשת כתב אישום ותסתפק באזהרה בלבד. קרי, החשוד לא יהפוך לנאשם על כל המשתמע מכך. חשוב לזכור כי "מעידה נוספת" עלולה להוביל לכתב אישום שיכלול גם את המעשה הראשון.

מהי הענישה בגין עבירות סמים?

הסעיף הרלבנטי בפקודת הסמים המסוכנים לגבי ענישה בגין החזקת סם מסוכן הוא סעיף 7(ג). על פי סעיף זה, החזקת סמים טומנת בחובה עונש מקסימלי של 20 שנה אם לא מדובר בצריכה עצמית, ו-3 שנים בגין החזקה לשימוש עצמי בלבד (החוק קובע גם שניתן להטיל קנס על הנאשם המורשע).

מצד אחד, בתי המשפט מתייחסים לעבירות סמים כ"מכת מדינה" ובגזרי דין רבים ננקטת מדיניות של אפס סובלנות בעניינים אלה. מצד שני, הענישה היא אינדיבידואלית. שני נאשמים אשר יורשעו באותן עבירות סמים ובאותו היקף אינם צפויים לעונש דומה. נסיבות מקלות אשר עשויות לעמוד לזכותו של נאשם בהחזקת סמים יכולות להיות עבר פלילי נקי או לא מכביד, שיתוף פעולה, הודאה בדבר העבירה, רצון להשתקם וכדומה. קיימת משמעות אדירה לאופן שבו הדברים יוצגו בפני נציגי התביעה ובית המשפט, ולכן ישנה חשיבות רבה לבחירת עורך הדין עבירת סמים מומלץ ומנוסה.

הענישה מושפעת גם מעבירת הסמים הספציפית, כאשר קיים הבדל בחוק בין החזקת סמים לצריכה עצמית לבין החזקת סמים שלא הוכחה שהייתה לשם צריכה עצמית. בתי המשפט מתייחסים לסוג הסמים שנתפסו, לכמות הסמים שנתפסה, לאופן החזקת הסמים (למשל, האם הסמים חולקו למנות בשקיות נפרדות לטובת סחר) וכדומה. משקל רב ניתן גם להתנהלות החשוד מול השוטרים במועד החיפוש וחשיפת הסמים.

במקרים בהם מדובר על עבירת סמים ראשונה, ניתן לעיתים להביא לאי הרשעה בבית המשפט. נתיב זה כרוך לרוב בשיתוף פעולה ומאמץ אך ההשלכות הן מרחיקות לכת. אדם שהורשע בעבירת סמים עלול להתמודד עם אתגרים בעתיד כמו בקבלה לעבודה מסוימת, הוצאת ויזה לארה"ב וכו'. עורך דין מטעם הנאשם יכול לנסות ולהביא לאי הרשעה בבית המשפט גם לאחר הגשת כתב אישום.

מה בנוגע בעבירת בסמים כשמדובר קטינים?

דו"ח המועצה לשלום הילד משנת 2014 הצביע בבירור על עלייה בשימוש בסמים בקרב בני נוער (וכן על עלייה בשיעור ההתנסות בסמים אצל קטינים). בדומה לכל הליך פלילי, קטינים, מעצם גילם הצעיר, יכולים "ליהנות" מנסיבות מקלות. כן, גם בעבירות סמים.

ניהול נכון של ההליכים הפליליים עשוי להביא לאי העמדתו של הקטין לדין, לסיום הליך בבית המשפט באי הרשעה או במתן גזר דין מקל. סוגיות שיכולות לעמוד לצדו של קטין ושיש להציגן היטב בפני גורמי התביעה ובית המשפט הן עבר פלילי נקי, שיתוף פעולה, רצון להשתקם, סביבה, נסיבות אישיות, תוכניות עתידיות לגבי שירות משמעותי בצה"ל וכדומה.

בנוגע לעבירה של גידול סם, למשל, הרי שההנחיות המעודכנות של התביעה המשטרתית (משנת 2020) קובעות כי ניתן להמיר את העבירה של גידול סם בעריה של החזקת סם לצריכה עצמית, כל עוד מדובר במספר קטן של צמחים ובמשקל קטן של קנביס שאינו עולה על המשקל של החזקה לצריכה עצמית. בכל כמות הגדולה מכך-יואשם המחזיק בעבירת גידול וצפוי (בהעדר עבר פלילי) לעונש של 6-9 חודשי עבודות שירות (בהנחה שאין מדובר בכמויות של עשרות קילוגרמים), למעט אם קיים תסקיר חיובי ביותר המצדיק אי הטלת מאסר בדרך של עבודות שירות. החזקת סם שלא לצריכה עצמית אל מול החזקת סם לצריכה עצמית

בהנחה שהנאשם לא הפלילי עצמו בחקירתו בהחזקת הסם עבור אדם אחר (…) הרי שההבדל בין 2 העבירות הוא בכמות בלבד. בנוגע ל-3 סוגי סמים קבעה פקודת הסמים חזקת כמות שהחזקת כמויות מעבר אליה נחשבות שלא לצריכה עצמית ומי שמבקש לסתור את החזקה הזאת, עליו לשכנע את ביהמ"ש ב-51% כי החזיק את הסם לצריכתו העצמית. עליו לשכנע את ביהמ"ש כי הנו משתמש בסם בצריכה גבוהה המצדיקה את החזקת הכמות הגבוהה שהחזיק וכי יש ברשותו הכנסה פנויה מספקת לרכישת כמות הסם שהחזיק (ולמימון צריכתו השוטפת). חזקת הכמות הקבוע בחוק הנה זו: 15 גרם קנביס, 0.3 גרם הרואין, 0.3 גרם קוקאין. ומה לגבי המדיניות החדשה שחלה על שימוש עצמי בקנאביס בבגירים?

הזכרתי מקודם את המדיניות החדשה לגבי שימוש עצמי בקנאביס, מדיניות זו הינה אי הפללה של צרכני קנאביס. לפי המדיניות, יוטלו בתחילה קנסות מנהלתיים על אנשים בגירים שמשתמשים בסם, כאשר כמות הסם לא עולה על 15 גרם.

במידה שהבגיר ייתפס פעם נוספת, יוטל עליו קנס כפול. במידה שהאדם ייתפס בפעם השלישית בהחזקת קנאביס, והוא יודה בכך שהוא החזיק בקנאביס ונתפס בפעם השלישית, ובנוסף לכך, יבטיח להימנע מהחזקת הסם בעתיד או יעמוד בפיקוח שירות המבחן, המקרה יעבור לסגירת התיק בהסדר מותנה ולא יוגש נגד המחזיק כתב אישום. נוסף על כך, עשוי בית המשפט לשלול את רישיון הנשק של המחזיק בסם או לשלול את רישיון הנהיגה שלו.

במידה שהבגיר נתפס בהחזקת סם פעם נוספת ואף יותר מכך, ייפתח כנגדו תיק פלילי ובנוסף לכך, ייתכן שייפתח נגדו כתב אישום ושהוא יועמד לדין פלילי. מעבר לזאת, עשויה המשטרה לערוך למחזיק בדיקת רוק כדי לגלות האם הוא נהג תחת השפעת סמים.

רשום כתובת אימייל או מספר פלאפון לחזרה
ההודעה נמסרה ,נחזור אליך בהקדם האפשרי

ליעוץ ופרטים נוספים השאירו פרטים
או התקשרו 050-9706565

המלצות מלקוחות

נעזרתי בשירותים של עו"ד שרטוב , מקצוען מהדרגה הראשונה , מומלץ!!!
אדם
אלוף בתחומו, בעל סבלנות אין קץ, יכולת ניתוח מרשימה והישגים גבוהים במשפט. עורך הדין שיעמוד לצדך במקרה הצורך. הוא הבחירה שלי.
שגית
עו"ד שרטוב חכם, זמין כל הזמן (ממש ככה) לכל בעיה או שאלה ומכיר את המערכת בצורה מעולה, כך שקבלנו טיפול מעולה. הטלפון הראשון שלי במקרה ויש בעיה!
נועם

למה לבחור בעו"ד שר טוב?

עו"ד פלילי משנת 1997 ניסיון באלפי תיקים פליליים
יוצא פרקליטות, לשעבר ראש לשכת תביעות וראש לשכת חקירות מרחבי במשטרת ישראל,מכיר את עבודת המשטרה "מבפנים"
הקשבה, תמיכה וליווי אישי בתהליך רגשי מורכב וקשה
מאות המלצות אישיות ואותנטיות מלקוחות.
יו"ר (משותף) ועדת שב"ס ומשטרה ובעבר יו"ר (משותף) של הועדה לעניינים פליליים במחוז מרכז לשכת עורכי הדין
בעל מחשבה חדה ותמיד מחוץ לקופסא

כתבות בתקשורת